Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/fujiasia/public_html/system/library/cache.php on line 31 Lắp đặt thang máy cho gia đình cần lưu ý điều gì?
4,9/5 43 bài dánh giá

Lắp đặt thang máy cho gia đình cần lưu ý điều gì?

Lắp đặt thang máy cho gia đình bao gồm nhiều công đoạn, trước khi tiến hành lắp đặt gia chủ nên tìm hiểu để có thể tiến hành giám sát quá trình thi công.

Lắp đặt thang máy gia đình gồm 5 công đoạn:

1. Lắp ráp ray dẫn hướng cabin và đối trọng:

Ray dẫn hướng có ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện làm việc và mức độ an tòan của thang máy. N